Dom Seniorov Donovaly

Cenník úhrad za sociálnu službu

Cena pre príjimateľov sociálnej služby v zariadení pre seniorov a v zariadení opatrovateľskej služby je rovnaká, teda vo výške 18€/deň (558€/mesiac). Táto suma tvorí súčet cien za:

  • Úhrada za pomoc pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby
  • Úhrada za ubytovanie
  • Úhrada za stravovanie
  • Úhrada za ostatné služby (upratovanie, pranie, žehlenie, údržba osobnej bielizne a šatstva)

Kontaktujte nás

Naši pracovníci sa Vám budu venovať
Váš e-mail bol odoslaný!
Submit

Kontakt

Sociálne siete
Kontaktovať nás môžte aj pomocou sociálnych sieti.